Oddaljena podpora

Netwrix Auditor

Povečajte preglednost v to, kdo je spremenil kaj, kdaj, kje in kdo ima dostop do česa v vaši IT infrastrukturi.

Netwrix Auditor je revizijsko orodje, ki poveča vidnost sprememb IT infrastrukture in dostopov do podatkov. Izdelek zagotavlja podatke o tem, kdo je spremenil kaj, kdaj, kje in kdo ima dostop do česa.

 

security

Okrepite varnost

Omogoča enostavno ugotavljanje sprememb, ki kršijo vaše varnostne nastavitve, s čimer vam pomaga proaktivno odkriti sumljivo dejavnost uporabnika, preiskovanje nepooblaščenih sprememb in preprečevanje kršitev.

Strengthen_Security

compliance

Posodobite skladnost

Nudi uporabne revizijske podatke za dokaz, da revizija IT organizacije in program skladnosti spoštuje PCI DSS, HIPAA, SOX, FISMA/NIST800-53, COBIT, ISO/IEC 27001 in druge revizije ter zagotavlja enostaven dostop do arhiviranih revizijskih sledi za več kot 10 let.

Streamline_Compliance

optimize

Optimizirajte IT operacije

Avtomatizira ročno revizijo sprememb in poročanje ter omogoča varčevanje v proračunu, ki ga kadrovski vir običajno porabi za ročno analizo podatkov, ki lahko traja več tednov. Izdelek prinaša uporabne revizijske podatke za vsakogar v vaši organizaciji, ki jih potrebuje.

optimize_it_operations

ad fileserver windowsserver
vmware exchange sqlserver
sharepoint

Vrh